top of page

AuraTransformation – processen

Landa i Din kraft Återerövra ditt jag

Som vuxen måste vi välja den Nya Tiden medvetet, det kan vara svårt att erkänna att dina personliga energier inte länger räcker… Det faktum att du läser detta innebär att du redan sänt ut budskapet till universum, att du vill utvidga ditt medvetande. Du måste vilja våga ta ansvar för ditt eget liv, att gå bort från den negativa personliga präglingen och historien som blockerar din väg.

Moving away from mind-centered life to begin thinking with your heart.

 

-Sarah Jennings – Aurafömedlare

Symtom på att du skulle må bra av t.ex. en AuraTransformation™

Här följer ett gäng fysiska och mentala ”symtom”, som ofta har ett samband med medvetandets och aurans ”dolda” behov av utvidgning:

 • Allergier

 • Andnöd

 • Hudutslag

 • Ledvärk

 • Yrsel

 • Öronsus eller tinnitus

 • Trötthet/utmattning

 • Sömnproblem

 • Ljuskänslighet

 • Influensasymtom 

 • Halsont utan virus/bakterier

 • Överkänslighet

 • Huvudvärk som inte botas med värktabletter

 • Irritation och frustration som tar över

 • Negativt mentalt tjatter

 • Upprepar gamla beteendemönster, kommer inte vidare i din andliga/spirituella utveckling

 • Behov av att dagligen t.ex. meditera, träna (gärna pressa sig till det yttersta) eller göra andra spirituella övningar annars känns det inte bra

 • Livet och medvetandet förändras fort och känslan är att inte hinna me

 • Svårt hitta inre ro och balans, tränings-eller kostfokus

Återerövra dig själv

En AuraTransformation är i sig ingen quickfix för att lösa alla livets problem. Den öppnar snarare dörren till en process för att återerövra din egen kraft. Därefter har du bättre förutsättningar för att lösa dina problem snabbare och effektivare än tidigare. Under en AuraTransformation höjer vi frekvensen i hela personens energisystem så trauman, blockeringar och oönskade tanke- och beteendemönster löses upp. Det resulterar i en permanent frekvenshöjning/transformation av de gamla energikropparna (eter-, astral och den lägre mentalkroppen) till en förstärkt balanskropp, som beskrivs på sidan om aurorna. Det medför helt nya perspektiv på det som varit, vilket gör att vi mycket lättare kan gå vidare och släppa taget istället för att kroppen och sinnet långsamt processar dem över tid som annars skett. När din andliga energi får ta plats och utvecklas kommer också din livsuppgift att framträda allt tydligare för dig.

Auraförmedlare™

För att uppgradera ditt ”energisystem” / din aura till den Nya Tidens aura behöver du en Auraförmedlare. En materialiserande kraft utifrån som har den Nya Tidens energier på plats i sitt energisystem/aura för att kunna ansluta andeenergin till kroppen, via balanskroppen. En Auraförmedlare har en stor inre balans och har en kraftfull förmåga att både dematerialisera och materialisera energin i auran.

 

Om du bestämmer sig för att göra en AuraTransformation behöver du först läsa boken Balans på alla plan av Anni Sennov för att få boka en tid hos en Auraförmedlare för en AuraTransformation. (Den finns numera hos välsorterade bokhandlare på nätet.)


Det är sen viktigt att välja och känna efter vilken Auraförmedlare som känns helt rätt för just dig. Det är därför viktigt att du använder din egen inre känsla vid valet och det finns alltid en liten indikation på om det ska vara den ena förmedlaren eller den andra för att du ska kunna känna dig helt säker. Dessutom är det viktigt att denne har utbildats av Anni Sennov eller av en certifierad Auraförmedlarindruktör.

image2.png

Vad händer under en AuraTransformation™!?

Själva AuraTransformationsprocessen är en kraftfull energibehandling som pågår normalt i ca 3-5 timmar uppdelad på två tillfällen. Först själva AuraTransformationen som är den längre delen ca 3 timmar och därefter Balanseringen ca 1-2 timmar, som helst bör göras 1-14 dagar senare. 

 

Under behandlingsförloppet sitter eller ligger klienten bekvämt tillbakalutad och slappnar av. Auraförmedlaren har fysisk kontakt med klientens kropp, vanligen fötterna för att på så sätt jorda klientens system via sin egen kropp under processen. Ofta kommer också tankar, känslor och minnen från personer eller händelser upp till ytan under processens gång. Det är något som sker när saker behöver belysas och lösas upp. Vanligt är att detta sker bara genom att prata om det.


En AuraTransformation leder till att medvetandet eller anden får direktkontakt med kroppen. Medvetandet förändras omedelbart känslomässigt, medan kroppen ibland behöver längre tid på sig för att lära sig hur de nya energistrukturerna fungerar.


För en del är behandlingen fylld av upplevelser, sinnesintryck och emotionella intryck, samtidigt som det för andra inte känns speciellt mycket alls. Det har ingen direkt betydelse för processen som sådan eller resultatet. Det är bara olika ”resor”. Auraförmedlaren kommer alltid få den informationen som behövs för att kunna tolka och eventuellt agera.

Healingfasen

Under den första delen av en AuraTransformation balanserarar vi alla chackran och fyller klienten med sin egen andliga energi, samlad från alla relationer, händelser, från alla tider och rum. Det stärker klientens fysiska, känslomässiga och mentala kapacitet inför själva transformationen. En ”skanning av klientens energisystem görs också alltid för att se om det finns eventuella blockeringar eller problemställningar som behöver hanteras eller tas bort helt innan vi går vidare. Denna fas är en förberedande fas och gör klienten redo dels för att göra sig av med sina gamla energikroppar och redo för att ta emot balanskroppen och den nya aurastrukturen med de nya starkare energierna.

Upplösningsfasen

Upplösningen av den gamla aurastrukturen går relativt snabbt. Eterkroppen, astralkroppen och den nedre mentalkroppen släpper ofta helt av sig själv och absorberas helt av den rena andliga energin. I och med detta försvinner den direkta kopplingen till själsenergin och många upplever här en lättnad i både kroppen och huvudet.


 

Expansionsfasen

Expansionsfasen är en förhållandevis lång fas, där klientens energimässiga potential får tillräckligt med plats att utvecklas fullt ut. Här njuter de flesta klienter av att äntligen få det utrymme de behöver och många upplever en känsla av att komma hem. Det är här många tankar, känslor och minnen kommer upp och dessa har ofta sitt ursprung i blockeringar och problem som klienten har och är en del i processen att få balans i sitt system. Den balansen behövs för att kunna ta emot och hämta hem allt som ”tillhör” klienten, men som tidigare inte kunnat rymmas i klientens begränsade energisystem. Många börjar här känna sig spända och nyfikna inför sin framtid och att få återuppta glömda njutningar, drömmar och önskningar igen. När expansionsfasen är på väg att avslutas infinner sig ofta en djup ro och glädje hos klienten. Det sker när klientens energi har läkts, rensats och utvidgats, samtidigt som den också fått sin andeenergi kopplad direkt till kroppen, som klienten tidigare bara haft tillgång till genom den högre mentalkroppen långt utanför kroppen. Först nu börjar också den nya skyddande auran eller balanskroppen att samla sig helt av sig självt.

Balanskroppen

Slutligen låter vi balanskroppen få samla sig tätt tätt ikring kroppen. Många upplever att det känns som att bli insvepta eller att de får som ett extra skydd, vilket det är allra högsta grad är energimässigt. En tyngdkänsla eller en känsla av påtaglig jordning kan hos vissa upplevas när de går ifrån en AuraTransformation. Det är på sätt och vis som att få lite av en ny kropp också! Det är då vi behöver komma ihåg att vi faktiskt är energivarelser från topp till tå och inifrån och ut. Det som händer i vår energikropp påverkar oss i vår så kallade fysiska kropp.

Vissa klienter upplever känslan av att ha oändligt med utrymme och att inte ha några fysiska ramar är så lockande att de gärna vill stanna kvar i detta tillstånd och att tanken på att lindas in känns motbjudande. I dessa fall behöver vi förklara att balanskroppen måste kopplas på så att personen ska kunna fungera på ett bra sätt här på jorden och att detta tillstånd av fullkomlig lycka får vänta tills det är dags att lämna jorden.

Förutom skydd har den flera viktiga egenskaper (se aurorna) där etableringen av kommunikationen mellan kropp och ande kanske får ses som en av de unikare. 


Denna är det magnetiska verktyg som vi lär oss att använda och utveckla genom hela vårt liv. Den är fantastiskt användbar och kan hjälpa dig balansera dig i varje ögonblick i livet.

 

 

Balanserade människor balanserar sig själva, och det ger människor med den Nya Tidens Energier sådan styrka!

bottom of page