top of page

Naprapati

oakley smith.png

Naprapati är en behandlingsmetod som bygger på manuell medicin. Begreppet ”manuell medicin” syfta på att man till stor del förlitar sig på sina egna händer för att undersöka och behandla störningar i människans rörelseapparat: skelett, rygg, leder och muskler.
 

Naprapatin är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden.
 

Naprapatins verksamhetsområde skulle kunna beskrivas med orden funktion och mångfald, då dess specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion.

Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, som vad gäller rent kliniskt/praktiska förmågor.

Detta ger naprapaten en mångfald av möjligheter vid behandling av patienter.

Då detta kombineras med goda kunskaper i biomekanik är även ergonomi ett område som naprapater behärskar väl. Det ger ytterligare möjligheter att ge en helhetssyn som medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

LITE NAPRAPATIHISTORIK
 

Ordet naprapati kommer av tjeckiskans ”napravit”, som betyder korrigera, och grekiskans ”pathos”, som betyder lidande.

Naprapati är en form av manuell medicin som har vidareutvecklats från kiropraktiken. Föreställningen att ”kotor hoppar ur led”, den så kallade subluxationsteorin, övergavs mycket tidigt av vissa kiropraktorer. De menade att orsaken till besvär från rörelseapparaten, muskler, skelett, leder och nervsystem, istället kunde härledas till bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar.
 

En av dessa kiropraktorer var Dr Oakley Smith från Chicago i USA.År 1907 startade han i Chicago den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy, och naprapatin som företeelse och behandlingsform var grundad.

 

Den introducerades i Sverige först år 1970 av Björn J:son Berg och har sedan dess utvecklats och även närmats skolmedicinen. Detta har gjort att dagens naprapater har en mycket bred allmänmedicinsk kompetens, samtidigt som specialiseringen inom naprapatin är tydlig.
 

Verksamheten legitimerades av Socialstyrelsen år 1994, och lyder under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar, liksom andra legitimerade yrkesutövare.
 

Verksamheten, som basers på ett humanbiologiskt och beteendevetenskapligt tänkande blev därmed accepterad av samhället.

bottom of page