top of page
lifetherapy-logo-horisontal.png

Låt Dig omslutas av ett lugn!

Att sänka stressen är en av de viktigaste läkningsfaktorerna.

Det handlar om det förflutna (som finns lagrat i kroppen), om nuet och om Din framtid.

En LIFE behandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. När flödet i kroppen och energikroppen samarbetar startar en läkeprocess.

Behandlingen hjälper Dig att bryta medvetna eller omedvetna självskadebeteenden. Den medför läkning av nervsystemet men också läkning av fysiska ärr och skador som ligger lagrade i vävnaderna. Det ger Dig högre energinivå och mer livsglädje!

 

Varför är LIFE therapy viktigt?

Energifältet runt Din kropp påverkar Din fysiska och psykiska hälsa i mycket hög grad. Människor är utrustade med ett sentisitivt nervsystem som uppfattar känslor och signaler. Detta påverkar vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Man kan exempelvis få ont i huvudet av att befinna sig i en miljö som inte upplevs harmonisk.

K R O P P   S I N N E   S J Ä L 

LIFE therapy hälper människor på flera plan!

Fysiskt / Emotionellt - När den fysiska kroppen är i blans skapas bästa möjliga förutsättningar att böja läka sig själv.

Den fysiska kroppen är som ett finstämt instrument som låter oss uppleva känslor och energier. När vi motsätter oss våra känslor eller inte tar hand om våra upplevelser riskerar de att "fastna" i kroppen och orsaka obalanser. Dessa oblanser visar sig genom olika kroppsliga symtom som t.ex. spänningar i muskler, värk, inflammationer och/eller överbelastade organ.

Efter en LIFE behandling, när kroppenkommit ner i varv upplever klienten djup fysisk och psykisk vila. Vi minns hur det egentligen bör vara och kan därmed också börja söka oss tillbaka till ett mjukare läge av avslappnad närvaro.

Mentalt - När du förändrar dina mentala mönster så förändras ditt liv!

Människor med destruktiva mönster kan slåss ett helt liv mot sig själva. Kroppen går sönder och vi vet att vi inte borde men ändå fortsätter kampen. Vi vill bryta mönstret, men vet inte hur. Många gånger är man medveten om problemet, men är oförmögen att bryta mönstret trots terapi och bearbetning. Vi behöver komma åt den omedvetna delen.

På 10 minuter kan nya positiva mönster börja skapas.

Energimässigt - När Din energikropp blir samlad, hel och sluter tätt omkring kroppen kan du plötsligt få enegi över till det Du brinner för!

Om det känns som att energin aldrig räcker till och att vi konstant, eller väldigt ofta får balansera, stötta eller känner att vi behöver skydda oss energimässigt för att klara av dagen kan det vara så att energikropen är skadad eller läcker energi. Då kan det vara svårt eller t.o.m. omöjligt att få resurserna att räcka till oavsett hur mycket vi tanka på. 

LIFE therapy - en behandling för (att) hela människan

Under en livstid genomgår vi olika faser. Kopieringsfasen som pågår när vi är små barn. Vi kopierar vår omgivnings beteenden och mönster utan någon egentlig medvetenhet om det vi kopierar är bra eller mindre bra för oss. Fribrytningsfasen pågår under tonåren. Under denna fas bryter vi oss fria från föräldrar eller andra omsorgspersoner och bildar vår egen uppfattning om livet och världen. Här känner vi ofta att vi har svar på det mesta och vi är odödliga(!) Anpassningsfasen inträder när vi är unga vuxna. Vi kommer ut i arbetslivet och kanske bildar en egen familj och upprepar de mönster vi kopierade som små barn. Vi jagar ofta partner, pengar och lycka. Nedbrytningsfasen inträder då energin börjar ta slut och vi inte kan förtsätta som vi tidigare gjort. Vi tvingas ändra beteenden som inte fungerar. Denna fas kan vara kort eller lång och utdragen. Uppbyggnadsfasen startar då vi börjar läka för att kunna komma tilbaka till livet och börja leva igen. Här söker vi efter läkning och förståelse och svar på varför vi mått som vi mått och hur vi kan må bättre. Livsfasen är den fasen där vi börjar få balans och kan leva det liv vi vill leva.

 

 

LIFE therapy är ett sätt att aktivera Din inre och yttre självläkning.

Efter en LIFE behandling är flödet i Ditt energisystem ökat. Du står stadigare i Dig själv och Din utstrålning blir tydligare mot Din omgivning. Det blir lättare att känna vad som är rätt för Dig och när det är dags att sätta gränser.

Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mönster och självskadebeteenden. Den hjälper Dig att läka ut enetuella fysiska ärr och skador som ligger lagrade i vävnaderna.

Behandlingen passar ALLA!

Det är dock viktigt att man förstår holistisk läkning och att det ibland medför en tillfllig förstförsämring.

Du kan läsa mer om du följer denna länk

http://www.life-therapy.com/life-therapy-syntesbehandling/ 

Varmt Välkommen!

bottom of page