top of page

AuraTransformation

Har du hört talas om Indigobarn eller kanske Kristallbarn!? De tillhör den "Nya Tidens Barn" och är benämningen på de nya starka energierna som numera finns tillgängliga här på jorden sen mitten av 80-talet.

Behandlingsformen AuraTransformation™ möjliggör integrering av dessa mycket högre frekvenser i den fysiska kroppen och auran än vad som tidigare var möjligt. Behandlingen kan ses som en uppgradering av operativsystemet i människans medvetandedator.

Energikroppen eller auran är en benämning på det elekromagnetiska fält som omger den fysiska kroppen. Den fungrerar som ett yttre energiskydd för oss, precis som huden är ett annat mer fysiskt skydd mot vår omgivning. Energikroppen påverkar din fysiska och psykiska hälsa.

Utan en fungerande energikropp eller aura blir du oundvikligen konstant påverakd av omgivningens energier och riskerar dräneras av eller dras in i andras problem eller projekt.

Under en AuraTransformation™ höjer vi frekvensen på Ditt nuvarnde energisystem till samma nivå som hos barnen som föds nu och Du får en Kristallaura. Din energi blir samlad och kopplas direkt till kroppen via den starkt skyddande och magnetiska Balanskropen som blir en del av Din nya aura. Du kommer närmare Dig själv och får det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnana i Dig och den Du är i renaste form!

 

En brygga till den Nya Tidens Medvetande

Väldigt många människor är redan ”upplysta” och upplever en närmare kontakt med sig själv och sitt ”högre jag”. Det är dock väldigt få som är medvetna om att det här endast är möjligt, på grund av att auran, som de föddes med, inte längre skyddar deras fysiska kropp.

Auran, som förenklat just kan beskrivas som det energifält som omger kroppen och skyddar den, har nämligen också blivit upplyst (upplöst). Dessvärre har kroppen ofta inte förmågan att hänga med i processen vilket resulterar i en rad olika symptom, som inte på något sätt är åldersrelaterade, men ofta upplevs som det.

Anledningen till att denna upplysning (upplösning) sker just nu skulle kunna förklaras genom att en ”kärleksintelligent” medvetenhet har börjat sprida sig och blir allt bli mer tydlig i vårt samhälle. En slags kunskap som inte var tillgänglig för mänskligheten för bara några år sedan har blivit åtkomlig för alla idag.

En väldigt kraftfull och tydlig manifestation av denna högt vibrerande energi ligger redan direkt i aurastrukturen hos våra barn som föds nu. Många vuxna med den ”Gamla tidens” aurastruktur har observerat att aurastrukturen hos nyfödda barn är annorlunda mot deras egen.

Indigo och Kristallbarnen öppnar ögonen på sina föräldrar och banar väg för Den Nya Tidens Energi och även för behandlingsformen AuraTransformation.

Nu är det möjligt att helt uppgradera sitt system till dessa nya aurastrukturer genom att få en AuraTransformation av en utbildad Auraförmedlare.

Om du är intresserad av att göra en AuraTransformation™ är det viktigt att du läser boken ”Balans på alla plan” av Anni Sennov.

"AuraTransformation är en behandling som möjliggör integrering av en mycket högre frekvens i den fysiska kroppen och auran än vad som tidigare varit möjligt. Om du är redo att se världen ur ett helt nytt perspektiv samt att uppdatera din energi, må bättre och känna dig hel inom dig själv, kommer den här boken att innebära början till en ny fas i ditt liv."

 

– Balans på alla plan, Anni Sennov

Förenklat leder en AuraTransformation™ till :

 

 • Den personliga utvecklingen påskyndas

 • Bättre intuition och överblick

 • Ett inre lugn växer och man blir därmed tryggare i sig själv

 • Känner sig mindre påverkad av motstånd från omgivningen

 • Mer intensitet i det man gör eller engagerar sig i och börjar brinna för sina övergripande ideal

 • Större livsglädje och spontanitet i livet

 • Intuitionen och det personliga drivet börjar samarbeta och resulterar i större handlingskraft

 • Utstrålningen och den personliga genomslagskraften förstärks

 • Omgivningen får en stark känsla av vad ens personliga övertygelse är i livet, ofta redan innan ett enda ord yttrats

 • Ärligare mot sig själv och de egna behoven fysiskt som psykiskt och låter sig inte styras av andras dolda agendor

 • Lättare visa öppenhet socialt utan att behöva vara på sin vakt.

Kristalliseringsprocessen

Efter att du genomgott en AuraTransformation™ börjar processen då kroppen förbereder sig för att andeenergin ska kunna gå ner i kroppen och ner i varenda cell i kroppen för att kunna uttrycka sig fullt ut. Vi kallar det för kristallisering. Processen kan ta upp till 9 månader eller ett år för att fullt ut ha kristalliserat både i auran och i kroppen. Anni Sennov har skrivit en bok om den processen som heter: Kristallmänniskan och kristalliseringsprocessen

Du blir andeenergin förkroppsligad. En känsla som är väldigt svår att beskriva.

Anni (1).png

Anni Sennov -Kvinnan bakom AuraTransformation™

Anni är kvinnan bakom AuraTransformation och Auraförmedlarutbildningarna som numera hålls i många olika länder runtom i världen. Hon arbetar som klärvoajant rådgivare och är en flitigt anlitad internationell föredragshållare. Hon har skrivit mer än 25 böcker om energi och medvetande. Flera av dem finns översatta från danska till många andra språk.

 

Här kan du läsa mer om Annis egen resa till att behandlingsformen AuraTransformation kom till.

www.annisennov.com 

Mer än 600 AuraFörmedlare™ har utbildats och mer än 75 000 har fåt en AuraTransformation™.

Varför är AuraTransformation™ treadmarket?

För att säkerställa att den som erbjuder behandlingen är fullt kvalificerad att utföra den och att denne har utbildats av Anni eller annan erkänd instruktör i Annis regi.

bottom of page