top of page

Om Mig

Hemsidan1.jpg

Hej, det är jag som är Ylva!
 

Jag är utbildad och legitimerad Naprapat sedan 2003. Kliniken startade jag redan 2002 här i Nynäshamns där jag också bor med min familj, sambo och två barn.
 

Jag har ett förflutet som elitkanotist och reste under dryga 15 år land och rike runt med min kanot. 2004 lade jag så paddlingen åt sidan för att kunna ägna mig mer åt mig själv, livet och kliniken.

Kliniken har genom åren givit mig perspektiv på det mesta och jag är djupt tacksam för alla möten. Jag brinner för att få människor att leva mera och nära sig själva. Både kroppsligt och sinnligt.

Efter 4 års föräldraledighet återupptogs verksamheten igen sommaren 2016 i nya lokaler med nya perspektiv, krafter och inspiration!
 

–Nytt kapittel
 

Välkomna!

 

FILOSOSFI
 

 Jag tror på kroppens inneboende intelligens, styrka och livskraft. Att kroppen berättar för oss saker vi behöver ta hand om och tänka på. Ibland eller ganska ofta lyssnar vi tyvärr inte förrn kroppen skriker och det gör ont. Fört då blir vi motiverade att göra någonting åt vår situation…
 

…det gör ont… Ja, smärta i nacke och rygg är den största diagnosgruppen bakom både sjukfrånvaro och förtidspension i såväl Sverige som i andra länder.
 

-Se SBU.

 

Jag söker enkelhetten och en slags gemensam nämnare hos de som söker för sina smärtor. Med all respekt för storheten i den Traditionella Kinesiska Medicinens (TKM) filosofi, men den har just den enkelheten som tilltalar mig.
 

Ett fundamentalt begrepp inom TKM är qi. Qi beskrivs som ett energiflöde, livsflöde, rörelsekraft eller det som driver alla förändringsprocesser och omvandlingar i universum. Det är en osynlig energi som endast kan observeras genom dess effekter.
 

Där förklaras också att kroppen har som energibanor (meridianer) där detta flöde cirkulerar i och kring.
 

TKM förklarar vidare (förenklat) att smärta uppstår som ett resultat av en slags blockering eller obalans i detta flöde lokalt i kroppen. Kan vi lösa upp denna blockering och därigenom återskapa flödet, öppnas automatiskt förutsättningar för balans igen och smärtan försvinner!


Hur svårt behöver det vara!?


Med synen på smärta som en slags blockering eller ett stopp i flödet, förenklas bilden av smärta på ett sätt som öppnar upp för möjligheter. Den gemensamma nämnaren är flöde och stopp eller hinder av detta ger symtom som t.ex. smärta. Detta synsätt avdramatiserar eller förenklar fina, men inte allt för sällan, indoktrinerande diagnoser och fokuserar istället på vad som faktiskt kan och skulle kunna åstadkommas om möjlighet bara ges. Att återfå flödet!
 

Visst är det en förenkling många kanske skulle ha en hel del att invända emot och visst kanske ”återställandet av flödet” inte låter sig göras i en handvändning beroende på en rad olika anledningar. En del av dem, inte desto mindre betydelsefulla dock, snarare tvärtom, kan mycket väl rent utav sitta i anmärkarens eget huvud(!)

Att återskapa flödet kan ske på många vis och som naprapat har jag en diger verktygslåda redan från start med fantastiska redskap för detta ändåmål!
 

”Naprapatisk manuell terapi har kliniskt och statistiskt signifikant bättre effekt på smärta och funktion, på kort och på lång sikt, än råd och stöd att hålla sig aktiv, som getts av läkare, för patienter med ospecifika och funktionsnedsättande besvär.”
 

 -Se BJÖRN-studien


Det behöver dock finnas respekt för kroppens vävnader och eventuella pågående processer. Att välja rätt verktyg blir därför ytterst viktigt och bör ske med största noggrannhet och omsorg. Därefter gäller det att med fingertoppskänsla, rent bokstavligt då vi jobbar med just händeran, dosera sättet att arbeta på för varje individ och person både kroppsligt och själsligt. Det är det som är den fina kombinationen av den bevisade vetenskapen och den beprövade erfarenheten.
 

För mig är ingenting omöjligt, bara olika svårt. Allt går att lösa på något vis, även om det kan vara både tid- och tålamodskrävande. Det är inte heller nödvändigtvis jag som ska lösa problemet, ibland kan det vara lämpligare att skicka vidare.
 

När någon berättar att de har ett kroniskt problem och att de fått höra att de sannolikt kommer att få leva med det… tänker jag ofta att de fortfarande kanske inte har provat allt ännu… Även om just den terapeuten givit upp och dessutom kände att det var nödvändigt att överföra sin verklighet på patienten och därmed berätta att ingen annan kommer heller att kunna göra dig bra… så står det patienten många terapeuter på tur som ser en annan verklighet. Frågan är ofta, tänker jag, om vi har det nödvändiga engagemanget, tiden och den rätta inställningen för att verkligen ta sig ur situationen som orsakar problemen…? Ofta har det satt sig i vårt huvud. Våra övertygelser, erfarenheter och vad vi har lärt oss som barn. Andra gånger har det gått så långt att det rådande läget avgör att det bästa för stunden är att ha som mål att lindra det som går att lindra.
 

Så länge det gör ont, nästan oavsett vad om orsakar smärtan, resulterar det i att muskulaturen spänner sig. Kan man hjälpa musklerna att slappna av, kommer kan kunna påverka smärtan.

 

UTBILDNING
 

1996 Naturvetenskapligt gymnasial examen.

2001 Naprapatexamen vid Naprapathögskolan i Stockholm.

2002 startade jag upp kliniken här i Nynäshamn.

2003 Legitimation av Socialstyrelsen.

Jag har genom åren genomgått flera vidareutbildningar i mobilisering- och manipulationstekniker, idrottsmedicin, undersökningsmetodik, nervmobilisering medicins akupunktur, näringsmedicin och kinesiologi för att nämna några.
 

2011 ”klar” Traditionell Kinesisk Medicinsk (TKM) Akupunktör vid Akupunkturakademin i Stockholm. (Akupunkturpraktik i Kina i provinsen Jiangxi vid ett Universitetssjukhus speicaliserat på Traditionell Kinesisk Medicin (Jiangxi University of TCM

 

2011 Diplomerad AuraförmedlareTM i Stockholm för Islila HolmØy och Berit Reaver och ger numera även AuraTransformationerTM på kliniken!

bottom of page