top of page

Naprapatbehandling

Behandlingen sker, förenklat beskrivet, genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa flödet och funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

En behandling hos mig går till ungefär såhär:

Anamnes: Först får du beskriva dina symtom och berätta vad du söker för. Jag vill också veta om du har någon sjukdom, tar medicin eller har varit med olyckor eller operationer. (Enligt svensk lag har jag som naprapat tystnadsplikt.)

 

Därefter gör jag en undersökning innan behandlingen och behöver ofta ställa kompletterande frågor vartefter. För mig är det viktigt att får en helhetsbild och en känsla av dig som person/patient innan jag påbörjar behandlingen för att kunna anpassa den så väl det går efter just dig.

 

Ofta följer mer eller mindre djupgående massage, där jag kombinerar olika massagetyper som bindvävsmassage, klassisk massage och triggerpunktsbehandling (en slags pressur). Syftet är att mjuka upp och normalisera elasticiteten i vävnaden, minska muskelspänningar och öka blodcirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

 

Vissa behandlingar är det akupunkturen som får stå i centrum av behandlingen. Den ger god smärtlindring och är ett mycket bra alternativ till annan fysikalisk behandling. Forskning visat bland annat att den frisätter hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Dess effekt på nervsystemets elektrokemiska samspel ger effekter i hela kroppen. De inre organen, immunförsvaret och både bla lymf- och blodflödet påverkas balanserande. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan.

 

Manipulation och mobilisering normaliserar effektivt rörligheten och funktionen i leder och i kringliggande strukturer. Då används mycket specifika och lednära handgrepp. Vid manipulation utförs rörelsen med ett kort och snabbt rörelseutslag men med så liten kraft som möjligt och vid mobilisering sker rörelsen långsamt.

 

Muskeltöjning eller stretchning brukar ofta avsluta själva behandlingssessionen, men ibland kan den förekomma både i början och i mitten beroende på vad som behöver göras.

 

Eletromedicinska hjälpmedel använder jag som komplement i behandlingen.

 

Skanlab ger en djupgående värme och ökar bla blodcirkulationen på djupet i både muskler och ledstrukturer. Den är utvecklad i Norge och är baserad på kondensatormetoden.

 

TENS/TENS använder jag ibland för att ge smärtlindring och muskelavslappning genom att den aktiverar kroppens egna smärtlindginssystem.

 

Rehabiliterings- och träningsråd diskuteras ofta och kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning eller annan form av aktivitet eller stimulering såsom t.ex. yoga.

 

Råd om ergonomi och hur patienten ska klara sitt vardagliga liv och att skapa insikt om hur uppkomsten av och orsakerna till besvären är andra viktiga delar som diskuteras. Allt för att få ett så bra behandlingsresultat som möjligt på såväl kort som lång sikt.

(Allt journalförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer.)

 

Jag är medlem i Svenska Naprapatförbundet och innehar patientförsäkring.

 

Mer om behandlingen och behandlingsmetoderna kan du läsa på Naprapatförbundets hemsida.

bottom of page